Veröffentlichung dissertation Casparie // Ontsluiting proefschrift Casparie

Veröffentlichung dissertation Casparie // Ontsluiting proefschrift Casparie

19th June 2024

De Groninger veenexpert W.A. Casparie verdedigde in 1972 aan de Groninger universiteit een daverend proefschrift over de veenontwikkeling in Zuidoost Drenthe, het laatste hoogveenrestant in het Nederlandse deel van het Bourtangerveen. Dit kwelveengebied ten oosten van Emmen, nu natuurgebied Bargerveen, speelde in de late prehistorie een belangrijke rol toen de waterafvoer via de Runde het Ruiten Aa-systeem extra ging belasten. Dat moet gevolgen hebben gehad voor het regime van de verdwenen Eemstak waarop ons onderzoek zich momenteel richt. Het proefschrift met de titel Bog Development in Southeastern Drenthe (The Netherlands) (‘s-Gravenhage, 1972) was altijd moeilijk te raadplegen maar is nu door de UB van de Groninger universiteit gescand en voor iedereen bereikbaar via de link  https://hdl.handle.net/11370/6fac4a7d-8e73-4d81-88a5-faa9b07ceab7 Het proefschrift bestaat uit een tekst- en een platendeel.

Der Groninger Moorexperte W.A. Casparie verteidigte 1972 eine atemberaubende Dissertation an der Rijksuniversiteit Groningen, handelnd über die Moorentwicklung im Bereich Südost-Drenthe, in dem verbliebenen Hochmoor des niederländischen Abschnitts des Bourtanger Moores. Dieses Moorgebiet östlich Emmens, ein Versickerungsbereich, jetzt Naturschutzgebiet Bargerveen, spielte in der jüngeren Vorgeschichte eine wichtige Rolle, als der Wasserabfluss über die Runde das Ruiten Aa-System zusätzlich belastete. Das dürfte Konsequenzen gehabt haben für das Regime des verschwundenen  Emsarms, auf dem unsere Forschung sich momentan konzentriert. Die Diss mit dem Titel Bog Development in Southeastern Drenthe (The Netherlands) (‘s-Gravenhage, 1972) war immer schwer greifbar aber wurde nun von der Groninger UB gescannt und ist jedem zugänglich über den Link https://hdl.handle.net/11370/6fac4a7d-8e73-4d81-88a5-faa9b07ceab7 Die Arbeit umfasst einen Textband und einem Tafelband.

From Media